Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
  • http://ws.kathimerini.gr/xml_files/news.xml

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Equal20Education2

Ενημερωτικό κείμενο για την δράση κατεβάστε απο εδώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του 5ου Μαθητικού συνεδρίου Πληροφορικής. 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Go to top